Hotse Knotse Kleun Trofee


De Hotseknotse is het initiatief van een groep enthousiaste maar vooral golfminnende lieden om éénmaal per jaar een golfdag te organiseren zonder dat het accent ligt op de verheerlijking van welk bedrijf dan ook!

De grote aanjager achter dit initiatief, dat in 2002 het levenslicht mocht aanschouwen, was Joop van der Avert.

Helaas is Joop ons reeds in 2004 ontvallen. Zijn warme persoonlijkheid, liefde voor het golfspel en soms verbazende interpretatie van de golfreglementen zijn op de Hotseknotse dan ook steevast een aangenaam onderwerp van gesprek.

Meedoen uitsluitend na voorselectie door bestaande insiders, dus het betreft hier een zèèr select gezelschap!

Die bewuste dag is het plezier in het golfspelletje de enige binding die we met elkaar hebben, eenieder is gelijkwaardig en dat leidt, mede door de specifieke samenstelling van de flights, voor sommigen tot een extra mentale handicap!

De keuze van de locatie, de samenstelling van de flights en de activiteiten op hole 19 worden door de organisatie na een uitvoerige selectieprocedure vastgelegd.

Na afloop is er ruim gelegenheid voor een gezellig gezamenlijk diner, waarbij er in de regel mèèr prijzen zijn dan deelnemers en zonodig de hoogtepunten nogmaals voor het voetlicht gebracht worden.